Mid-Year Company Review Meeting 2022

IDFC Group于2022年8月20日在坡德申进行了一场年中检讨会。在检讨会上,除了总裁和财务总监发表演讲,激励员工士气和感谢各个团队的努力;各个部门也都进行检讨反思,以改善所有整体营运效率与财务绩效。

IDFC Group telah mengadakan Mid-Year Company Review Meeting pada 20 Ogos 2022 di Port Dickson.Semasa mesyuarat, selain ucapan yang diberikan oleh Presiden dan CFO untuk memotivasikan semangat kakitangan dan mengucapkan terima kasih kepada setiap pasukan atas usaha mereka, setiap jabatan juga menjalankan semakan dan refleksi untuk meningkatkan semua kecekapan operasi dan prestasi kewangan secara keseluruhan.

员工在公司回合,准备前往波德申参加公司年中检讨会2022.
Pekerja berkumpul di syarikat dan bersiap untuk pergi ke Port Dickson untuk menyertai Mid-Year Company Review Meeting 2022.

员工陆续抵达会议现场。
Pekerja tiba di tapak mesyuarat satu demi satu.

公司年中检讨会2022
Mid-Year Company Review Meeting 2022

公司年中检讨会2022司仪
Emcee for Mid-Year Company Review Meeting 2022

总裁助理Ms.Choi Ying 开始会议开场介绍。
Personal Assistannt of Director , Ms.Choi Ying memulakan sesi dengan pembentangan pembukaan.

公司总裁拿督苏国民进行年中检讨演讲,以激励员工士气。
Presiden Syarikat Dato' Soo memberikan ucapan ulasan pertengahan tahun untuk meningkatkan semangat pekerja.

公司财务总监Ms.Chris感谢致辞。
CFO Ms.Chris memberikan ucapan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pekerja.

公司系统管理负责人Ms.Eva讲解公司行政系统操作及员工分红解说。
System Manager Ms.Eva menerangkan operasi sistem pentadbiran syarikat dan penjelasan dividen pekerja.

财务部领导Ms.Kok发言。
Finance Manager Ms.Kok memberi ucapan.

财务部合照。
Gambar Finance Department.

船务部领导Ms.Bee Chun发言。
Shipping & D/O Manager Ms.Bee Chun memberi ucapan.

船务部合照。
Gambar Shipping & D/O Department.

运输部领导Mr.Yaw Sean发言。
Haulage Manager Mr.Yaw Sean memberi ucapan.

运输部合照。
Gambar Haulage Department.

清关部领导Mr.Lee发言。
Declaration Manager Mr.Lee memberi ucapan.

清关部合照。
Gambar Declaration Department.

YC Marketing部门发言。
YC Marketing Department memberi ucapan.

YC Marketing部门合照。
Gambar YC Marketing Department.

Topline Solution部门发言。
Topline Solution Department memberi ucapan.

Topline Solution部门发言。
Topline Solution Department memberi ucapan.

IDFC Group各个部门发言。
IDFC Group pelbagai department memberi ucapan.

IDFC Group合照。
Gambar IDFC Group.

团队合作游戏
Permainan kerja berpasukan

总裁助理Ms.Choi Ying 发表活动闭幕词。
Personal Assistannt of Director , Ms.Choi Ying menyampaikan ucapan penutup majlis.

 

检讨会于8点30分圆满结束。

Mesyuarat semakan berakhir dengan jayanya pada jam 8:30.

All event photo from: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=idfcfulfillmentcentre&set=a.398735792383366